رده بندی

1393/05/31 ساعت 21 و 33 دقیقه و 14 ثانیهنویسنده : ghorban tatar

 
ادامه مطلب
برچسب ها: رده بندی ، ماهیان ، خاویاری ،
 

میزان صید ماهیان خاویاری در ایران

1393/05/24 ساعت 21 و 26 دقیقه و 32 ثانیهنویسنده : ghorban tatar

 


ارقام به تن میباشند.
منابع: شیلات ایران - آمار ایران - خاویار ایران/مولف دکتر محمود بهمنی

برچسب ها: ماهیان خاویاری ، صید ،
 

Rod

1393/04/19 ساعت 16 و 02 دقیقه و 08 ثانیهنویسنده : ghorban tatar

 


برچسب ها: Rod ، Project ،
 

شماره 7

1393/01/17 ساعت 10 و 26 دقیقه و 25 ثانیهنویسنده : ghorban tatar

 
http://s5.picofile.com/file/8119110026/0.jpg

http://s5.picofile.com/file/8119110350/1.jpg

http://s5.picofile.com/file/8119110368/2.jpg

http://s5.picofile.com/file/8119110376/3.jpg

http://s5.picofile.com/file/8119110392/4.jpg

http://s5.picofile.com/file/8119110442/5.jpg

برچسب ها: نقشه برداری ، شیلات ،
 

مروری اجمالی بر مدیریت

1393/01/12 ساعت 22 و 10 دقیقه و 30 ثانیهنویسنده : ghorban tatar

 
دروس اصلی مدیریت شامل مواردی است که در کتابهای مختلف انگلیسی با عنوان های متفاوتی بیان می‌شوند. اصول مدیریت (principles of management)، اصول مدیریت (Essential of Management)، مبانی سازمان و مدیریت (Fundamentals of Organization & Management)، تئوری سازمان ومدیریت (Organization Theory & Management) و اصول مدیریت بازرگانی (Principle of Business Management)این عناوین مطرح شده در کتب انگلیسی یافت می‌شوند. موضوعات اساسی مدیریت تحت واژه "اداره" اولین بار توسط هنری فایول در کتاب وی تحت عنوان General & Industrial Administration مطرح. از نظر جغرافیایی در آمریکای شمالی و استرالیا بیشتر، از لفظ "اداره" و در بریتانیا بیشتر،از لفظ "مدیریت" استفاده میشود. هرچند که امروز همه بر کلمه "مدیریت" تاکید دارند.ریشه واژه Administration (اداره) به کلمات Minor،Ministries(خدمت کردن) و Following Instructions(حکومت کردن) برمی‌گردد،در حالی که واژه (Management مدیریت) بر گرفته از to Control by Hand(کنترل با دست) و(The Achievement of Results) (کنترل و دستیابی به نتایج) است.گرایشهای مدیریت عبارتند از:مدیریت دولتی (Pubic Administration)، مدیریت بازرگانی (Business Management)، مدیریت بانکداری (Banking Management)، مدیریت بیمه (Insurance Management)، مدیریت صنعتی (Insdusrial Management)، مدیریت اجرایی ( Operation Management) و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ((M.B.A) Master Business Administration)تعاریف مدیریت و مدیرطبق نظر Stoner مدیریت عبارت است از : « فرایندهای برنامه ریزی،سازماندهی،رهبری و کنترل تلاشهای اعضای سازمان و به کارگیری همه منابع سازمانی قابل دسترس برای رسیدن به اهداف سازمانی از قبل مشخص شده».در تعریفی که Robbins ارائه داده است،مدیریت «فرایند تحصیل و دسترسی و تحقق فعالیت ها به طور کامل و کارا با و از طریق دیگران » است.رضائیان نیز مدیریت را این چنین تعریف نموده است: «فرایند به کارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج منابع وامکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام اموزشی مورد قبول صورت گیرد».از نظرKoonts، مدیریت «فرایند طرح ریزی و نگهداری محیط است به طریقی که اشخاص با یکدیگر در گروه ها برای تحقق اهداف انتخاب شده به صورت کارا فعالیت می‌نمایند».French & Saward در تعریف خود اورده اند: «فرایند،فعالیت یا مطالعه انجام یک وظیفه به منظور اطمینان یافتن از این که تعدادی فعالیت های گوناگون به طریقی انجام یافته اند که یک هدف تعریف شده تحقق یابد. به عبارت دقیق تر،انجام وظیفه، ایجاد و حفظ شرایطی که در تحت ان شرایط، اهداف از طریق ترکیب تلاشهای یک گروه از افراد (از جمله فردی که وظیفه مدیریت را بر عهده دارد) تحقق می‌یابد. همچنین یک گروه از افراد در درون سازمان که در اصل با مدیریت سازمان مورد نظر ارتباط می‌یابند».با توجه به این تعاریف میتوان نتیجه گرفت که:1)    مدیریت یک فرایند است.تعاریف فرایند یا فراگیر عبارتند از : رویدادها و فعالیتهای مربوط به هم که درجهت هدفی حرکت می‌کند،تغییر به سوی هدف با استفاده از مکانیزم باز خور،شیوه ای منظم یا سیستماتیک برای انجام امور، جریان قابل تشخیص از رویدادهای به هم وابسته در ره رسیدن به هدف.2)    مفهوم ئنهفته مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.3)    مدیریت موثر،تصمیمهای موثری می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.4)    مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می‌گویند.5)    مدیریت بر فعالیتهای هدف دار،تمرکز دارد.
http://s5.picofile.com/file/8118661834/Arshiv90F_10_.jpg
(رضائیان1369)بخشی از دانش مدیریت را می‌توان از طریق آموزش فرا گرفت و بخش دیگر ضمن کار باید آموخت و در واقع بخشی را که با اموزش فرا گرفته میشود، "علم مدیریت" و بخشی را که موجب به کار بستن اندوخته ها در شرایط گوناگون میشود "هنر مدیریت" می‌نامند (علم دانستن و هنر توانستن). به عبارتی مدیریت ترکیبی از علم و هنر است.فرمول موفقیت مدیریت: (THE FORMLA FOR MANAGERIAL SUCCESS)فرصت×انگیزش×توانایی= موفقیتدر کتابهای مدیریت کلمات و واژه هایAdministrator،Director،Chair،Chairman،Boss،Bosshead،Executive director،Brass،Managing director،(C.E.O) Chief Executive Officer معادل مدیر به کار برده می‌شود.مری پارکرافت معتقد است: « مدیر کسی است که کارها را از طریق دیگران انجام میدهد.» در تعریف دیگری امده است : «مدیر کسی است که مسئولیت عملکرد یک یا چند نفر در سازمان را بر عهده دارد».(  /primer08 /01/1393)تقسیم بندی مدیران و کارکنانمدیران را از نقطه نظرهای مختلف بر طبق جدول زیر میتوان تقسیم بندی نمود.مدیر وظیفه ای: تنها مسئول کارهای یک واحد یا یک دایره سازمانی هستند. مثل دایره بازاریابی، تولید و امور مالیمدیر عمومی: کل واحد یا مجموعه را زیر نظر دارد.مدیر واکنشی : مدیری که پس از بروز مشکل از خود عکس العمل نشان میدهد.این مدیران قبل از پدید آمدن مشکل آن را پیش بینی نمی‌کنند.مدیر فعال: وقایع اینده را شکل میدهد و تنها برخورد انفعالی نسبت به مسائل ندارد.قبل از انکه پدیده ای روی دهد،برای آن چاره جویی می‌کند.مدیر موفق: مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند توبیخ، کسر حقوق و غیره فراهم کند.مدیر موثر: مدیری که 80 تا 90 درصدی تواناییهای افراد را به کار میگیرد.مدیر جهان وطنی: مدیری است که با کمترین حس وفاداری نسبت به سازمان،انجام وظیفه می‌نماید؛ولی همیشه به حرفه، تخصص و مهارت خویش کاملا وفادار می‌باشد. این دسته از مدیران بر روی تخصص خود تکیه وافری می‌نمایند و انچه را که انجام می‌دهند،بر اساس معلومات حرفه ای و فنی خویش می‌باشد و به مقررات و آئین نامه های سازمانی در صورتی که با نظریات حرفه ای آنها مخالف باشد وقتی نخواهد گذاشت.مدیر محلی: مدیری است که وفاداری خود را نسبت به حرفه و تخصص خویش از دست می‌دهد؛ولی بالعکس نسبت به سازمان مربوطه و قوانین و مقررات آن اعتقاد کامل دارد و کلیه فعالیت های خود را بر پایه خط مشی و سیاستهای سازمانی مرتب و منظم می‌نماید.این دسته ازمدیران کمترین اهمیتی نسبت به حرفه قائل نیستند و معمولا آنها را مردان سازمانی معرفی می‌نمایند.مدیر متعصب یا نژاد پرست: کشورهای و ملتهای دیگر را نسبت به ملت و کشور خود پست تر می‌داند. این مدیران بر این باورند که میتوان فعالیتهایی که در کشور خودشان انجام میشود را همرا با کالا و خدمات به کشور دیگر صادر کرد.مدیر دارای دید باز: معمولا سایر کشورها را متفاوت از کشور خود می‌پندارند و درک یا شناخت انها را مشکل می‌داند، این مدیران با این فرض که دفاتر انها در خارج از شرکت متوجه نیازهای ان منطقه میشوند،می‌کوشند تا امور ان مکانها را به مدیران همان واحد محول نمایند.مدیر دارای دید جهانی: متوجه وجوه مشترک یا تفاوت بین کشورها می‌شود. این مدیران می‌کوشند تا از موثر ترین روشها،تکنیکها و فنون استفاده کنند و در هر کجا به دنبال این روشها هستند.مدیرانی که دارای دید باز هستند مناسبترین مدیر برای شرکت های بین المللی می‌باشند.همچنین این دسته از مدیران تلاش میکنند تا چیزهایی را یاد بگیرند و از اموخته های خود استفاده کنند.مدیر موفق،مدیر موثر،مدیر میانه:  فرد لوتانز و همکارانش تعداد 450 مدیر را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدیران چهار نوع فعالیت انجام میدهند. این فعالیت ها (Activities)، اعم از تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل عبارتند از:1.    سنتی(Traditional)، مانند مبادله اطلاعات،انجام کارهای ارتباطی2.    ارتباطی(Communication)3.    مدیریت منابع انسانی (Human Resource Managment)، مثل ایجاد انگیزه در دیگران،اجرای مقررات انضباطی،حل تعارض،تامین نیرو،اموزش کارکنان4.    شبکه کاری(Networking)، مثل جامعه پذیری کارکنان،سیاست بازی،رابطه با افراد و نهادهای خارج سازمانبر مبنای درصد انجام این فعالیت ها فرد لوتانز سه نوع مدیر موفق،موثر و میانه را تعریف نمود.مدیر صف: مدیری اجرایی مستقیم که در جهت اهداف فعالیت می‌کند؛مانند تولید،فروشمدیر ستاد: مدیری مشورتی که به طور غیر مستقیم در جهت اهداف فعالیت می‌کند،مثل خرید،حسابداری،کارگزینی،سلف سرویس،کنترل کیفیت،تحقیق،بررسی،ارائه طرح،برنامه ریزی،سازماندهی،هماهنگی،امور مالی،حقوق،طراحی.مدیر اختاپوس: اشاره به مدیرانی دارد که تمامی کارها را به سوی خود می‌کشد و از ان خود می‌کند و از ان خود می‌داند.به عبارت دیگر،این مدیران کارها را در حیطه خود محدود می‌کنند و از مشارکت دادن دیگران در تصمیمات اجتناب می‌ورزند.مدیر کارافرین: بر سازماندهی کارها و ابتکار عمل تاکید می‌کند. به عوامل و نیازهای انسانی توجه می‌نماید،هدفگرا است وبه پذیرش مسئولیت،تمایل زیادی نشان می‌دهد. از مخاطره های حساب نشده اجتناب می‌نماید. در کسب اطلاعات، برنامه ریزی و ارزش یابی رقبای برون سازمانی پیشگام است.مدیر کارساز: با توجه به محیط درون سازمان،فرایندهای کارامد کار، همسازی نیروی انسانی با وظایف، اموزش انسانها، راهنمایی و خلاصه،با اقدامات لازم سیستمی منظم، عملیات و ساز و کارها فراهم می‌آید.مدیر جهان: مدیرا فرا ملیتی و جهانی علاوه بر انجام وظایف عادی مدیریت، نیازمند داشتن نگرش چند وجهی، شناخت محیط بین المللی و عوامل تاثیرگذار بر ان، توانایی کار در فرهنگ های غیر خودی و مواجهه با شرایط جدید و نا اشنا، توان اداره نیروی کار غیر متجانس و ناهمگن، مهارت سازماندهی در نقاط پراکنده و ... است.مدیر بریکولار: مدیران موثر و کارامد یعنی کسانی که خورده کاری و سرهمبندی می‌کنند. آنها با امکانات بازی می‌کن
http://s5.picofile.com/file/8118662392/Arshiv90F_9_.jpg
http://s5.picofile.com/file/8118662168/Arshiv90F_8_.jpg
http://s5.picofile.com/file/8118662668/Arshiv90F_7_.jpg
http://s5.picofile.com/file/8118662742/Arshiv90F_6_.jpg
http://s5.picofile.com/file/8118662984/Arshiv90F_5_.jpgبرچسب ها: مدیریت ، شیلات ، گمیشان ،
 

جدول تولید قزل الای رنگین کمان در کشور های امریکای جنوبی از سال 1998 تا 2003

1393/01/12 ساعت 22 و 00 دقیقه و 49 ثانیهنویسنده : ghorban tatar

 

 

تولیدات ماهی کشور ترکیه در قفس از سال 1995تا 2004

1393/01/12 ساعت 21 و 58 دقیقه و 18 ثانیهنویسنده : ghorban tatar

 

 

تولیدات ماهی کشور قبرس در قفس از سال 1995 تا 2004

1393/01/12 ساعت 21 و 55 دقیقه و 33 ثانیهنویسنده : ghorban tatar

 

 

تولیدات ماهی کشور مصر در قفس از سال 1995 تا 2003

1393/01/12 ساعت 21 و 45 دقیقه و 27 ثانیهنویسنده : ghorban tatar

 

 

10 کشور برتر تولید کننده ماهیان در کیج های دریایی و ابهای لب شور

1393/01/12 ساعت 21 و 40 دقیقه و 25 ثانیهنویسنده : ghorban tatar

 

 

تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات